O odsjeku:

Odsjek glazbene pedagogije, najstariji je odsjek Odjela za glazbenu umjetnost (kontinuirana povijest može se pratiti od 1957. godine). Uz  Odsjek likovne kulture predstavlja jezgru oko koje se formirala Umjetnička akademija u Splitu (1997.). Studijski programi glazbene pedagogije/kulture prate suvremena znanstvena, teorijsko-pedagoška i umjetnička dostignuća na polju glazbene kulture i umjetnosti a usmjereni su na obrazovanje kadra koji će aktivno djelovati na polju šire glazbene kulture i pedagogije. Dosadašnji diplomirani studenti dali su veliki doprinos glazbenoj kulturi, osobito južne Hrvatske, radom u opće-obrazovnim osnovnim i srednjim školama, te doprinosom glazbenom amaterizmu (radu s klapama, amaterskim zborovima, ansamblima) s mnoštvom priznanja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Završeni studenti pokazali su se uspješnima kao glazbeni aranžeri, urednici glazbenih programa, organizatori glazbenih događanja, skladatelji, izvođači u zabavnoj glazbi. Posebno obilježje studijskog programa kojeg odsjek podržava je i naglašen etnomuzikološki diskurs, zahvaljujući znanstvenim interesima jednog dijela nastavnika i tijesnoj povezanosti s tradicijskim glazbenim izvorištima u umjetničkom djelovanju nastavnika i studenata.

Predstojnica Odsjeka glazbena pedagodija i glazbena kultura
red. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić, red. prof

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. (T) Vlado Sunko, red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, doc. mr. art. Blaženko Juračić, dr. sc. Maja Milošević Carić, postdokt., doc. art. Ivana Kenk Kalebić, Mirko Jankov, asistent
  • doc. dr. sc. Vito Balić, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, red. prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, izv. prof. art. Hari Zlodre.

Suradnici:

  • izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, Ivan Korunić, v. pred., Dario Maleš, v. pred., Kosovka Čudina, v. pred., izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, Branko Starc, pred., Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred., Valentina Štrbac-Čićerić, pred., Nives Tošić Kusanović, korep., Anamarija Tadin, str. suradnica.

Studijski programi

Glazbena pedagogija

Preddiplomski sveučilišni studij

  • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
  • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
  • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) glazbene pedagogije

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Glazbena kultura

Diplomski sveučilišni studij

  • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
  • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
  • Stečeni naziv: Magistar/magistra glazbene kulture

 Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.

Loading...