VIOLONČELO

Preddiplomski studij

  • Studijski program

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike – violončelist osposobljen  je za sviranje u orkestru (uz položenu audiciju – ako je potrebno), komornom ansamblu, u instrumentalnim sastavima različitih vrsta. Može održavati nastavu u nižoj glazbenoj školi.

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Upis posebno nadarenih kanidata (bez završene srednje škole)

Diplomski studij

  •  Studijski program

Magistar/magistra muzike – violončelist posjeduje visoku razinu izvođačke vještine. Djeluje kao solist, te kao orkestralni i komorni glazbenik. Zapošljava se u orkestrima (simfonijskim, opernim, zabavno-revijskim, jazz, puhačkim i dr.) i komornim sastavima ili pak djeluje kao slobodni umjetnik – solist. Upisom psihološko-pedagoške grupe predmeta akademski glazbenik instrumentalist osposobljen je i za profesora violončela, odnosno za izvođenje nastave instrumenta u glazbenim školama.

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.

Loading...