KLAPSKO PJEVANJE – POJAČANI PROGRAM PREDMETA

Zbog izuzetno velikog interesa studenata, u okviru postojećih studijskih programa Glazbene pedagogije (GP)/Glazbene kulture (GK) i Glazbene teorije (GT), studentima se pruža mogućnost da tijekom studija odslušaju pojačani program predmeta KLAPSKOG PJEVANJA.

Ponuđenu grupu predmeta koja obrađuje više razine vještina i znanja potrebne za klapsko pjevanje, obrađivanje klapskih napjeva i vođenje klapa, mogu odabrati isključivo studenti Glazbene pedagogije/Glazbene kulture i Glazbene teorije.

Inicijativa je podržana i od Zaklade Ljubo Stipišić Delmata i Festivala dalmatinskih klapa u Omišu.

Nastava pojačanog programa KLAPSKOG PJEVANJA obuhvaća šesnaest (16) predmeta, koje studenti pohađaju tijekom Preddiplomskog studija Glazbene pedagogije i Glazbene teorije te 1. i 2. semestra Diplomskog studija Glazbene kulture i Glazbene teorije. Studenti Glazbene pedagogije (PD) i Glazbene kulture (D) upisuju 6 izbornih predmeta (ostali su im već obvezni u sklopu studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini), a studenti Glazbene teorije (PD i D) upisuju 14 izbornih predmeta koje raspoređuju tijekom studija (2 kolegija su im obvezna na preddiplomskoj razini).

Pojačani program predmeta KLAPSKO PJEVANJE prvi studenti su upisali odabirom ponuđenih izbornih predmeta za 5. i 6. semestar u akademskoj godini 2020./21.

Kolegiji i predavači:

Crkvena glazba 1 (Blaženko Juračić, izv. prof.)

Crkvena glazba 2 (Blaženko Juračić, izv. prof.)

Osnove vokalne tehnike 1 (Mate Akrap, doc.)

Osnove vokalne tehnike 2 (Mate Akrap, doc.)

Vokalna folklorna stilistika 1 (Terezija Kusanović, doc.)

Vokalna folklorna stilistika 2 (Terezija Kusanović, doc.)

Etnomuzikologija 1 (dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, izv. prof./dr. sc. Maja Milošević Carić)

Etnomuzikologija 2 (dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, izv. prof./dr. sc. Maja Milošević Carić)

Etnomuzikološko istraživanje (dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, izv. prof./Mirko Jankov, asist)

Priređivanje za ansamble 1 (prof. art. Vlado Sunko)

Priređivanje za ansamble 2 (prof. art. Vlado Sunko)

Tradicijska glazba Dalmacije 1 (dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, izv. prof./Mirko Jankov, asist.)

Tradicijska glazba Dalmacije 2 (dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, izv. prof./Mirko Jankov, asist.)

Rad s klapom 1 (Blaženko Juračić, izv. prof.)

Rad s klapom 2 (Blaženko Juračić, izv. prof.)

Harmonizacija i aranžman klapske pjesme (prof. art. Vlado Sunko)

  • Studenti Glazbene pedagogije upisuju šest (6) izbornih predmeta: Rad s klapom 1 i 2, Vokalna folklorna stilistika 1 i 2, Harmonizacija i aranžman klapske pjesme i Etnomuzikološko istraživanje, jer ostali već postoje kao obvezni predmeti u sklopu Preddiplomskog studija GP(edagogije) i Diplomskog studija GK(ulture).
  • Studenti Glazbene teorije upisuju četrnaest (14) izbornih predmeta uz uvjet polaganja predmeta Osnove vokalne tehnike 1. i 2. koji već postoji kao obvezni predmet na studiju GT. Studenti GT trebaju upisati i položiti kolegij Priređivanje za ansamble 1. i 2 kako bi mogli upisati kolegij Harmonizaciju i aranžman klapske pjesme.
  • Za upis kolegija Etnomuzikološko istraživanje uvjet je upisani kolegiji Etnomuzikologija 1. i 2., a preduvjet polaganja ispita iz kolegija Etnomuzikološko istraživanje je položeni ispiti iz kolegija Etnomuzikologija 1 i 2.

Popis kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju GP/GK i GT te raspored kolegija po semestrima:

godina semestar šifra predmeta Naziv predmeta ects Glazbena pedagogija
1. 1. PD UAM00C Crkvena glazba I 3 obvezni
1. 1. PD UAM009 Osnove vokalne tehnike I* 2 obvezni
1. 2. PD UAM10C Crkvena glazba II 3 obvezni
1. 2. PD UAM109 Osnove vokalne tehnike II* 2 obvezni
2. 3. PD UAM209 Vokalna folklorna stilistika 1 3 izborni
2. 4. PD UAM309 Vokalna folklorna stilistika 2 3 izborni
3. 5. PD UAT205 Priređivanje za ansamble I** 3 obvezni
3. 6. PD UAT305 Priređivanje za ansamble II** 3 obvezni
4. 7. PD UAT605 Harmonizacija i aranžman klapske pjesme 3 izborni
4. 7. PD UAM00E Etnomuzikologija I *** 3 obvezni
4. 8. PD UAM60E Etnomuzikološko istraživanje 3 izborni
4. 8. PD UAM10E Etnomuzikologija II*** 3 obvezni
1. D 1. D UAM409 Rad s klapom 1 3 izborni
1. D 1. D UAM902 Tradicijska glazba Dalmacije I 3 obvezni
1. D 2. D UAM509 Rad s klapom 2 3 izborni
1. D 2. D UAMA02 Tradicijska glazba Dalmacije II 3 obvezni
      UKUPNO ECTSA: 46  

 

godina semestar šifra predmeta Naziv predmeta ects Glazbena teorija
1. 1. PD UAM00C Crkvena glazba I 3 izborni
1. 1. PD UAM009 Osnove vokalne tehnike I* 2 obvezni
1. 2. PD UAM10C Crkvena glazba II 3 izborni
1. 2. PD UAM109 Osnove vokalne tehnike II* 2 obvezni
2. 3. PD UAM209 Vokalna folklorna stilistika 1 3 izborni
2. 4. PD UAM309 Vokalna folklorna stilistika 2 3 izborni
3. 5. PD UAT205 Priređivanje za ansamble I** 3 izborni
3. 5. PD UAM00E Etnomuzikologija I *** 3 izborni
3. 6. PD UAT305 Priređivanje za ansamble II** 3 izborni
3. 6. PD UAM10E Etnomuzikologija II *** 3 izborni
4. 7. PD UAT605 Harmonizacija i aranžman klapske pjesme 3 izborni
4. 7. PD UAM902 Tradicijska glazba Dalmacije I 3 izborni
4. 8. PD UAM60E Etnomuzikološko istraživanje 3 izborni
4. 8. PD UAM902 Tradicijska glazba Dalmacije I 3 izborni
1. D 1. D UAM409 Rad s klapom 1 3 izborni
1. D 2. D UAM509 Rad s klapom 2 3 izborni
      UKUPNO ECTSA: 46  

 

* preduvjeti za upis Vokalna folklorna stilistika 1
** preduvjeti za upis Harmonizacija i aranžman klapske pjesme
*** preduvjeti za upis Etnomuzikološko istraživanje

Studenti mogu upisati nabrojane predmete iz popisa izbornih grupa svog studijskog programa, ali samo ako polože svih 16 navedenih predmeta  u suplement diplomi će biti upisano da su odslušali pojačani program predmeta – KLAPSKO PJEVANJE.