Glazbena teorija – doktorski studij - u pripremi

Na Umjetničkoj akademiji u Splitu, uskoro će biti pokrenut novi Poslijediplomski sveučilišni studij glazbene teorije. Procedura za ostvarivanje dopusnice na Sveučilištu u Splitu je u tijeku, a sve informacije o upisu pravovremeno će biti objavljene na ovoj stranici.