OBAVIJEST O UPISU BRUCOŠA

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa moraju obaviti upis u studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A). Kandidati su na upis dužni doći osobno!

Kandidati koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa!

Za kandidate koji steknu pravo upisa i dobiju upisni broj, a upis ne obave, Umjetnička akademija zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta u visini godišnje školarine sukladno odluci Akademijskog vijeća od 18. svibnja 2021. g. http://www.umas.unist.hr/wp-content/uploads/2022/06/Odluka-o-naplati-oportunitetnih-troskova-nepopunjenog-upisnog-mjesta_UMAS.pdf

Upisi će se održavati:

utorak, 19. rujna od 9.00 do 12.00 sati

 

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (može se isprintati ovdje Prijava za upis brucoša 2023 (pdf)) ili je preuzeti prilikom dolaska na referadu)
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani ( ne stariji od 6 mjeseci )
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice uz predočenje izvornika (originala), ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti potvrdu o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 53,09 €*/400,00 kn
 • dokaz o uplati troškova školarine/participacije (za pristupnike koji su obvezni plaćati školarinu/participaciju)
 • kandidati kojima nije 1. put da upisuju prijediplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta (ukoliko ne nastavljaju paralelno studirati), odnosno presliku diplome i prijepis ocjena ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe iz alternativne skrbi
 • dokaz o statusu samohranog roditelja
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom (za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak)
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  (za kandidate koji su srednju školu završili izvan RH)
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH (zahtjev za dodjeljivanjem OIB-a podnosi se Poreznoj upravi) – upis kandidata bez OIB-a nije moguć!

 

UPISNINA

IZNOS: 53,09 €*/400,00 KN

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: UPISNINA ZA AK.GOD. 2023./2024.

 

PARTICIPACIJA/ŠKOLARINA:

IZNOS: 1.327,23 €* / 10. 000,00 KN

Participaciju je moguće platiti u dvije rate od po 663,61 € / 5.000,00 KN

TKO JE OBVEZAN PLATITI ŠKOLARINU:

 • kandidati kojima nije 1. put da upisuju prijediplomski ili integrirani studij.*
 • kandidati državljani zemalja izvan EU (osim ako imaju odobren stalni boravak ili se radi o kandidatima kojima je odobrena privremena zaštita sukladno Odluci Vlade o uvođenju privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022.).

 

*Student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij i zadržati pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, ukoliko kao student u redovitom statusu prelazi s jednog javnog visokog učilišta na drugo javno visoko učilište i u akademskoj godini 2022./2023. je ostvario najmanje 55 ECTS bodova.

RAČUN ZA UPLATU:

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: PARTICIPACIJA ZA AK.GOD. 2023./2024.
  • Dokaz o uplati participacije podnosi se na dan upisa!

NAPOMENA:

Kandidati koji plaćaju participaciju dužni su uplatu participacije i uplatu upisnine (53,09 €*/400,00 kn) izvršiti odvojeno! Molim kandidate da uplate točan iznos kako je navedeno. Nemojte zaokruživati!

* Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.