Načelno individualan pristup svakom polazniku u grupi, sukladan trenutačnom stupnju glazbenih znanja i vještina, objedinit će se okvirnom temom, skladbama za violinu J.S. Bacha, W.A. Mozarta i skladatelja romantike po izboru i sviračkim mogućnostima polaznika. Tako će skladateljska praksa za violinu biti polazište teorijskom i praktičnom dijelu nastave. U teorijskom dijelu će se analizirati odabrane skladbe, dok će praktični rad biti usmjeren na stjecanje konkretnih vještina proizašlih iz tehničko-interpretacijskih zahtjeva analiziranih skladbi.

Evgenia Epshtein 2

Doc . Evgenia Epshtein (Hrvatska), docentica violine na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Rođena u Rusiji, od 1990. emigrirala u Izrael. Diplomirala je na glazbenoj akademiji u  Tel Avivu te završila  master studij na Kraljevskoj akademiji u Rotterdamu. Usavršavala se kod Isaaka Srerna, Henrya Mayera i Zkhara Brona. Suosnivačica znamenitog Aviv gudačkog kvarteta s kojim je osvojila brojne međunarodne nagrade (Melbur International Chamber music competition, Bordaux String quartet competition, Schubert and Modernity, Prague spring competition…) Nastupala s orkestrima kao solist u Hrvatskoj, Austriji, Mađarskoj. Često održava masterclasse (Češka, Francuska, Hrvatska).