Polazište rada s polaznicima je solistički repertoar za violu iz razdoblja baroka, klasicizma i romantike te hrvatskih skladatelja. Analitički prikaz odabranih skladbi, koje će se u izboru dijelom prilagoditi i sviračkim mogućnostima polaznika, bit će temelj u radu na tehničkim i izvedbenim problemima i načelnom pristupu violi kao solističkom instrumentu.

Wladimir Kossjanenko

Izv.prof. Wladimir Kossjanenko (Hrvatska), profesor viole, komorne glazbe i gudačkog kvarteta na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Studirao je na Državnom Konzervatoriju Rimski-Korsakov u Sankt-Peterburgu, Kraljevskom konzervatoriju u Gentu (Belgija) te magistrirao na Universität für Musik und Darstellende Kunst u Beču. Surađivao je s Bečkim Filharmoničarima. Koncertirao je u Europi, Aziji, SAD-u i Južnoj Americi u znamenitim svjetskim dvoranima poput Carnegie Halla, Musikvereina, Suntory Halla. Bio je solo-violist Filharmonijskog orkestra u Grazu te član Bečkog kvarteta Hugo Wolf. Dobitnik je Europske nagrade za komornu glazbu u Parizu te Nagrade austrijskog radija. Održao je seminare u Beču, Bordeauxu, Londonu, Maastrichtu, Sapporou, Thessalonikiju, Sofiji, Sarajevu, Zagrebu i Almaty. Osnivač je i umjetnički ravnatelj Splitskih virtuoza.