Knjižnica

Osnutkom Umjetničke akademije u Splitu 1997. godine formira se knjižnica specijalizirana za područje glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti i dramske umjetnosti. Knjižnica svojim fondom prati nastavni plan i program svih odsjeka Umjetničke akademije.  Osigurava pristup bazama podataka, časopisima, glazbenoj zbirci i međuknjižničnu posudbu studentima, znanstveno-nastavnom osoblju i vanjskim suradnicima. U čitaonici je korisnicima omogućeno korištenje računala, preslušavanje audio zapisa, digitalizacija građe te izrada seminarskih i diplomskih radova. Za obradu knjižnične građe i stvaranje online dostupnog elektroničkog kataloga koristi se program Metelwin.

Knjižnični fond podijeljen je po zbirkama: referentna zbirka, monografske publikacije, periodika, tiskane muzikalije, audio-vizualna građa, zbirka diplomskih i doktorskih radova. Fond se obogaćuje razmjenom publikacija s drugim srodnim ustanovama iz područja umjetnosti, donacijama ili kupnjom, pri tome vodeći računa da kvaliteta fonda svojim sadržajem zadovoljava obrazovni i istraživački program. Značajan dio knjižničnog fonda čine donacije knjiga i notnih izdanja iz ostavština: akademika Krune Prijatelja, povjesničara umjetnosti, dr.sc. Božidara Matasa, profesora umjetnosti, Ranka Tudora, glazbenog pedagoga i pijanista, Silvija Bombardellija, skladatelja i dirigenta, dr. sc. Mirjane i Josipa Škunca, umirovljenih profesora glazbe, dr.sc. Miljenka Grgića, muzikologa.

 

Lokacija

Fausta Vrančića 17a
21000 Split

Kontakt

tel: 021 455 011
fax: 021 455 430
e-mail: knjiznicaumas@gmail.com

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Četvrtak
8,00 – 20,00 sati

Petak
8,00 – 15,00 sati

Djelatnici:

Voditeljica knjižnice:
Žana Siminiati Violić, prof. lik. kulture, viša knjižničarka
mob: 091 2600 318
zana@umas.hr

Maja Džaja Krile, prof. lik. kulture, mag. bibl.
majadzk@gmail.com
mob: 099 355 6177

 

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti