Knjižnica

[slideshow id=8]

Osnutkom Umjetničke akademije u Splitu 1997. godine formira se knjižnica specijalizirana za područje glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti i dramske umjetnosti. Knjižnica po tipu pripada specijalnim visokoškolskim knjižnicama i posjeduje građu koja prati nastavni plan i program svih odsjeka Umjetničke akademije. Osigurava slobodan pristup informacijama svim studentima Akademije, znanstveno-nastavnom osoblju, kao i vanjskim suradnicima. Knjižnični fond smješten je na policama prema UDK klasifikaciji, u otvorenom pristupu. Podijeljen je po zbirkama: referentna zbirka, zbirka monografskih publikacija, zbirka periodike, zbirka tiskanih muzikalija, zbirka audio-vizualne građe, zbirka diplomskih/magistarskih i doktorskih radova. Za obradu knjižnične građe i stvaranje online dostupnog elektroničkog kataloga koristi se program Metel.

Knjižni fond se stalno obogaćuje novom građom dobivenom razmjenom publikacija s drugim srodnim ustanovama iz područja umjetnosti, raznim donacijama ili kupnjom, vodeći računa da kvaliteta fonda svojim sadržajem zadovoljava obrazovni i istraživački program. Važan dio knjižničnog fonda čine donacije knjiga i notnih izdanja iz ostavština:

  • dr. sc. Krune Prijatelja, povijesničara umjetnosti
  • dr.sc. Božidara Matasa, profesora umjetnosti
  • Ranka Tudora, glazbenog pedagoga i pijanista
  • Silvija Bombardellija, skladatelja i dirigenta
  • dr. sc. Mirjane Škunca i Josipa Škunce, umirovljenih profesora glazbe na Umjetničkoj akademiji.

Posebna pozornost pridaje se izgradnji referentne zbirke iz koje izdvajamo: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press, 2001. i Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, UTET, 2007., značajne enciklopedijske rječnike glazbe.

Knjižnica nastoji zadovoljiti potrebe svojih korisnika slobodnim pristupom bazama podataka, časopisima, glazbenoj zbirci i međuknjižničnom posudbom. U čitaonici je korisnicima omogućeno korištenje računala, preslušavanje audio zapisa, digitalizacija građe te izrada seminarskih i diplomskih radova.