Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Umjetničke akademije u Splitu su:

  • doc. Alen Čelić
  • doc. Mihovil Karuza
  • asis. Jelica Valjalo Koporelo
  • Dragan Dužević, viš. pred.
  • Ivan Baranović, student II godine Glume