KAZALIŠNA UMJETNOST

Odsjek za kazališnu umjetnost (studijski program Gluma), osnovan 2005. godine, najmlađi je odsjek na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Nastao kao izraz potreba za mladim glumcima i glumicama u kazalištima na jadranskoj obali, splitski studij Glume osmišljen je kao postupan proces izobrazbe samostalne umjetničke osobnosti svakog pojedinog studenta, uz puno uvažavanje individualnosti i osobnih senzibiliteta. Poštujući tradiciju hrvatske prakse u odgoju glumca, studijski program prati klasične i suvremene svjetske pedagoške prakse te odabir programskih sadržaja stavlja u kontekst pripadnosti mediteranskom kulturnom krugu.

Jezgru programa čine kolegiji Gluma, Scenski pokret i Scenski govor, izvođeni u skupinama do osam studenata s naglaskom na praktičnom radu (vježbe). Studij također nudi sveobuhvatno obrazovanje iz područja književnosti, povijesti drame i kazališta, dramaturgije, hrvatskoga jezika, fonetike, povijesti umjetnosti, psihologije, sociologije i stranog jezika, uz izborne kolegije, ponuđene od treće godine studija.

Splitski studenti glume, u formalnoj i neformalnoj suradnji s kazalištima u Splitu i Dalmaciji, tijekom školovanja dobivaju priliku javnog nastupanja u dramskim i glazbeno-scenskim produkcijama.

Preddiplomski studij

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) glume sa završenim Preddiplomskim studijem glume osposobljen je za kreiranje uloga i profesionalnu umjetničku suradnju sa svim kreatorima umjetničkoga procesa u profesionalnom kazalištu, na televiziji i filmu te alternativnim izvedbenim formama, i to u širokom rasponu žanrova i kreativnih zahtjeva suvremene produkcijske prakse.

Svaka od četiri godine studija usredotočena je na posebno područje glumačke izobrazbe:

1. godina: Radnja (organsko vršenje radnje „u svoje ime“ unutar zadanih okolnosti)
2. godina: Lik i karakter (prepoznavanje i uporaba vlastitih karakternih crta u kreiranju različitih likova i karaktera u dramskoj literaturi)
3. godina: Žanr („ekstenzija“ radnje i osobnih karakternih crta u kreiranju žanrovski usmjerenih izvedbenih sadržaja)
4. godina: Uloga (koordinacija svih elemenata glumačkog izričaja u cjelovitoj kreaciji ostvarenoj u suradnji sa svim kreatorima umjetničkoga procesa u izvedbenim formama).

Diplomski studij

Uvjet za upis u jednogodišnji diplomski studij Glume je položen razredbeni ispit kojem mogu pristupiti kandidati sa završenim četverogodišnjim Preddiplomskim studijem glume s najmanje 240 ECTS bodova ili završenim srodnim studijem (izvedbene umjetnosti) s najmanje 240 ECTS bodova.

Magistar glume sa završenim Diplomskim studijem glume osposobljen je za samostalnu autorsku glumačku kreaciju, zasnovanoj na istraživanju povijesnih i suvremenih aspekata glumačke prakse i primijenjenom uspostavljanjem sklada s vlastitom (glumačkom) osobom.

Uz pripremu samostalnog diplomskog rada s mentorom, Diplomski studij glume nudi uvid u Povijest glume i režije te specijalistički kolegij Gluma i režija na filmu i videu.

Preddiplomski studij gluma

 • doc. art. Olja Lozica: Gluma – Radnja I, Gluma – Radnja II, Gluma – Lik i karakter I, Gluma – Lik i karakter II
 • izv. prof. art.Goran Golovko: Gluma – Stil i žanr I, Gluma – Stil i žanr II, Gluma – Uloga I, Gluma – Uloga II
 • izv. prof. art. Bruna Bebić: Scenski govor I, Scenski govor II, Scenski govor III, Scenski govor IV, Scenski govor V, Scenski govor VI, Scenski govor VII, Scenski govor VIII
 • izv. prof. art. Alen Čelić: Scenski pokret I, Scenski pokret II, Scenski pokret III, Scenski pokret IV, Scenski pokret V, Scenski pokret VI, Scenski pokret VII, Scenski pokret VIII, Scenski pokret – Akrobatika i mima I, Scenski pokret – Akrobatika i mima II, Scenski pokret – Mačevanje I, Scenski pokret – Mačevanje II, Scenski pokret – Maska i mima I, Scenski pokret –Maska i mima II
 • izv. prof. art. Almira Osmanović: Scenski pokret – Osnove plesa I, Scenski pokret – Osnove plesa II, Scenski pokret – Osnove društveno-scenskog plesa I, Scenski pokret – Osnove društveno-scensko plesa II, Scenski pokret – Društveno-scenski ples I, Scenski pokret – Društveno-scenski pokret II
 • doc. art. Terezija Kusanović: Glazbeni izraz I, Glazbeni izraz II, Glazbeni izraz III, Glazbeni izraz IV, Tehnika songa I, Tehnika songa II
 • dr. sc. Matko Botić, predavač: Povijest drame i kazališta I, Povijest drame i kazališta II, Povijest drame i kazališta III, Povijest drame i kazališta IV, Povijest drame i kazališta V, Povijest drame i kazališta VI predaje također i kolegije : Dramaturgija I, Dramaturgija II, Dramaturgija III, Dramaturgija IV
 • red. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković: Hrvatski jezik s fonetikom I, Hrvatski jezik s fonetikom II, Hrvatski jezik s dijalektologijom I, Hrvatski jezik s dijalektologijom II
 • izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić: Književnost I, Književnost II, Književnost III, Književnost IV
 • red. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Uvod u sociologiju, Sociologija kulture
 • mr. sc. Barbara Gaj, viša predavačica: Povijest umjetnosti I, Povijest umjetnosti II
 • Andrea Čvrljak, viša predavačica: Psihologija I, Psihologija II
 • Katarina Perišić-Lelić, predavačica: Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV
 • doc. art. Tatjana Aćimović, struč. sur. Ana Donadini Jajac: Uvod u produkciju

Diplomski studij gluma

 • izv. prof. art. Goran Golovko, izv. prof. art. Bruna Bebić, izv. prof. art. Alen Čelić  (mentori): Gluma – Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) I, Gluma – Diplomski rad (samostalni rad studenta s mentorom) II
 • dr. sc. Matko Botić, predavač: Povijest glume i režije
 • red. prof. art. Slobodan Jokić: Gluma i režija na filmu i videu I, Gluma i režija na filmu II
 • Andrea Čvrljak, viša predavačica: Psihologija kreativnosti I, Psihologija kreativnosti II (izborni kolegiji)
 • doc. art. Tatjana Aćimović, struč. sur. Ana Donadini Jajac: Razvoj umjetničkog projekta, Produkcija i upravljanje umjetničkim projektom
Loading...