ZAVRŠETAK STUDIJA PREMA STAROM PROGRAMU

Akademijsko vijeće na svojoj 208. redovitoj sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine donijelo je Odluku o završetku studija prema starom nastavnom programu.

1. Studenti/ice koji su započeli studij prema starom studijskom programu imaju pravo završiti studij prema uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu akademsku godinu i steći odgovarajući akademski stupanj i akademski naziv prema propisima koji su vrijedili prije stupanaj na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

2. Studenti/ice iz točke 1. ove Odluke moraju do 19. srpnja 2013. položiti sve ispite te prijaviti obranu diplomskog rada te isti obraniti do 27. rujna 2013. godine.

3. Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja.

Split, 21. prosinca 2012. godine

UR.BROJ 2221/12