OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU ZA AKADEMSKU GODINU 2023./24.

Upisi u višu godinu studija/ponavljanje održati će se u razdoblju od 25. rujna - 13. listopada 2023. u studentskoj referadi (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a).

RASPORED ODRŽAVANJA UPISA
PONEDJELJAK – PETAK

10 - 12 sati 

PONEDJELJAK I SRIJEDA

16 - 18 sati

VAŽNO! O eventualnim izmjenama radnog vremena referade zbog održavanja razredbenog postupka i upisa na diplomske studije studenti će biti obaviješteni putem e-maila i na poveznici https://www.umas.unist.hr/referada/referada/izmjene-radnog-vremena-studentske-referade

PRIJE DOLASKA U REFERADU OBAVEZNO OBAVITI UPIS U STUDOMAT (osim studenata koji ponovno upisuju samo završni ili diplomski/magistarski rad/ispit).

UPIS U REFERADI

Potrebno je predati:

  1. Prijavu za upis – svi studenti
  2. Dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) - plaćaju svi studenti
  3. Dokaz o uplati troškova participacije - za studente koji plaćaju participaciju
  4. Indeks (za studente koji imaju indeks)

TROŠKOVI UPISA

Iznos: 46,45€/350,00 kn*

Račun (IBAN) broj: HR 51 24070001100569380

Model: HR02

Poziv na broj: OIB studenta

Svrha uplate: “troškovi upisa u ak. god. 2023./2024.”

TROŠKOVI PARTICIPACIJE

Iznos: prema Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

Račun (IBAN) broj: HR 51 24070001100569380

Model: HR02

Poziv na broj: OIB studenta

Svrha uplate: “troškovi participacije u ak. god. 2023./2024.”

Studenti koji ponavljaju samo završni ili diplomski/magistarski rad/ispit plaćaju participaciju u iznosu jedne desetine (1/10) pune participacije, što iznosi 132,72 .

Napomena: Za plaćanje upisnine i participacije potrebno je izvršiti dvije odvojene uplate u točnom iznosu prema gore navedenim podacima. Nemojte plaćati kao jedan iznos i nemojte zaokruživati iznos.

Obavezno provjeriti prije da su sve ocjene evidentirane u Studomatu.

*Obračunato po fiksnom tečaju 1€=7,53450 kn

 

NAPOMENE – VAŽNO:

Studenti koji plaćaju punu participaciju 1.327,23 EUR-a, imaju mogućnost istu platiti u dvije jednake rate.

Prvu ratu plaćaju prilikom upisa u akademsku godinu, a drugu ratu najkasnije do 25. veljače 2023. g.

Svi ostali studenti koji plaćaju participaciju u manjem iznosu, plaćaju cijeli iznos prilikom upisa u akademsku godinu.

 

Studenti koji upis ne obave u roku moraju podnijeti obrazloženu molbu za naknadni upis Dekanu Umjetničke akademije.

Ukoliko im molba bude odobrena uz upisninu i školarinu, za upis su dužni podmiriti i naknadu troškova naknadnog upisa u iznosu od 66,36€/500,00 kn* u skladu s Odlukom Vijeća.

*Obračunato po fiksnom tečaju 1€=7,53450 kn