REFERADA

Informacije

  1. Upis u višu godinu
  2. Upis brucoša u rujnu
  3. Odluka Senata o trećem upisu nepoloženog predmeta u ak. god. 2022./2023.
  4. Odluka o naknadnom upisu
  5. Tumačenje Odluke Senata Sveučilišta u Splitu – treći upis nepoloženog predmeta
  6. Obavijest o ukidanju indexa

 

Radno vrijeme za studente*

pon, ut, sri, čet, pet: 10.00-12.00
pon, sri: 16.00-18.00

*O izmjenama uobičajenog radnog vremena (u periodu kad se obavljaju upisi, provode dodatne provjere i sl.) korisnici će biti obaviješteni putem poveznice:
Izmjene radnog vremena

 

Izdavanje potvrde putem e-građani

Običnu potvrdu o statusu studenta (potvrda koja ne sadrži ni broj bodova ni prijepis ocjena), redovito upisani student može preuzeti putem aplikacije e-Građani (e-Građani). Navedenoj aplikaciji, student pristupa uz pomoć AAi identiteta kojeg inače koristi i za pristup Studomatu.

 

Kalendar nastave i Ispitnih rokova

Nastavni programi

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Umjetničku akademiju

 

Formulari

  1. Priprema za izvođenje nastavnog sata
  2. Obrazac Samostalni studentski projekt

 

 

Loading...