Slikarstvo – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišni preddiplomski studij Slikarstva  imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

MAPA

 • 10 crteža portreta
 • 10 crteža akta
 • 10 radova po vlastitom izboru

Preporučuje se da radovi budu na standardnim formatima (70×100, 50×70, 35×50 cm). Preporučuje se da radovi budu u crtačkim tehnikama olovke i ugljena. Radovi po vlastitom izboru mogu biti u tehnikama prema vlastitom izboru. Kandidati i kandidatkinje predaju mape domaćih radova u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka. Mape pregledava i ocjenjuje ispitno povjerenstvo. Mapa radova je eliminatorni faktor ispita, odnosno kandidati čije mape radova ispitno povjerenstvo ne prihvati ne mogu pristupiti drugom dijelu razredbenog postupka.

PRAKTIČNI ISPIT

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova. Razredbeni prag iznosi 50 bodova. Praktični dio ispita na Odsjeku za slikarstvo sastoji se od:

 • crtanje portreta (6 sati/2×3 sata)                                 max 20 bodova
 • crtanje akta (4 sata/2×2 sata)                                       max 20 bodova

Za ovaj dio praktičnog ispita kandidati i kandidatkinje su dužni donijeti crtaći pribor (olovka ili ugljen, fiksativ) i papir standardnog formata (70×100 cm)

 • rad po zadanoj temi (6 sati/2×3 sata)                          max 30 bodova.

Na ovom dijelu praktičnog dijela ispita kandidat sam izabire jednu do dvije od nekoliko ponuđenih tema. Sa temama razredbenog ispita kandidati će biti upoznati prigodom prijave razredbenog ispita. Sav potreban pribor za realizaciju odabrane teme kandidat donosi prema vlastitom izboru. Moguće je koristiti različite materijale, medije i pristupe.

 • pismeni ispit iz opće i likovne kulture (1 sat)                max 10 bodova
 • razgovor s kandidatom/kandidatkinjom                       max 10 bodova
 • uspjeh u školi (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda)     max 5 bodova
 • mapa                                                                                   max 5 bodova

LITERATURA:

 • J. Damjanov, Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 • M. Peić, Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb 1979.
 • R. Ivančević, Likovni govor, Profil, Zagreb 1997.
 • H. W. Janson & A. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.
 • Z. Rus, Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj I, Logos, Split 1985.
 • J. Denegri, Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj II, Logos, Split 1985.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti
 • L.R. Lippard, Umjetnost danas, Mladinska knjiga, Ljubljana 1978.
 • E. Lucy Smith, Art of the 20th Century, I i II, Taschen 1998.
 • D. Kečkemet, Likovne izložbe u Splitu 1945./92., HULU, Split 2000.
 • Art at the Turn of the Millennium, Taschen 1999.
 • Andy Warhol, Taschen 2000.
 • Pop Art, Taschen 1993.

 

Loading...