Konzervacija-restauracija – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u prvu godinu studija imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja. Pravo upisa ostvaruju kandidati i kandidatkinje koji pređu razredbeni prag (50 bodova), te postignu najveći ukupni broj bodova.

Ukupni broj bodova (maksimalno 100) određuje se zbrajanjem bodova ostvarenih na DPZVS (maksimalno 85) s bodovima ostvarenim na temelju uspjeha iz srednje škole (maksimalno 15 bodova; prosjek ocjena od prvog do četvrtog razreda srednje škole pomnožen s tri).

DPZVS – DODATNE PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI:

1. Mapa je eliminacijski faktor ali ne nosi bodove.

Mapu čine jedan crtež i jedna slika prema zadanim predlošcima:

a) crtež na papiru  – studija  prema zadanom predlošku (50 cm * 40 cm);

b) slika – studija prema zadanom predlošku (AERO tempere, 30 cm * 30 cm, na debljem papiru, kartonu ili platnu).

Na web poveznici Umjetnička mapa-predlošci nalaze se detaljne informacije, predlošci i smjernice za izradu mape za tekuću godinu te primjeri testova i detaljan opis DPZVS-a.

2. Crtanje prema promatranju donosi maksimalno 20 bodova.

3. Test likovne kulture i povijesti likovne umjetnosti: donosi maksimalno 20 bodova.

  • Obvezna literatura: H. W. Janson: Povijest umjetnosti i J. Damjanov: Likovna umjetnost 1 i 2

4. Provjera percepcije donosi maksimalno 20 bodova. Kroz razgovor sa stručnim povjerenstvom ispituje se sposobnost kandidata da razlikuju materijale i tehnike, kao i njihova sposobnost opažanja i interpretiranja tekstura, oštećenja, promjena materijala i naknadnih intervencija na umjetninama.

5. Razgovor s kandidatom / Osobna prezentacija kandidata donosi maksimalno 25 bodova. Svaki kandidat/kandidatkinja treba pripremiti petominutno izlaganje uz Power Point prezentaciju u kojemu kratko govori o sebi, svojem dosadašnjem školovanju i izvannastavnim uspjesima, te objašnjava svoju motivaciju za upis na studij konzervacije-restauracije i postupak pripreme za prijemni ispit. Od kandidata se očekuje da objasne kako su se upoznali s konzervacijom-restauracijom i(li) što o toj struci/temi znaju, poželjno na primjeru jednog kulturnog dobra na kojemu su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi.

Na praktični dio ispita kandidati su dužni donijeti: olovku B4 i bijeli papir dimenzija 50 cm * 70 cm.

Točan raspored održavanja pojedinih dijelova DPZVS-a bit će objavljen naknadno.

Za dodatne informacije obratite se pročelniku Odsjeka na mail: kr.odsjek@umas.hr

Loading...