Filmska i medijska umjetnost – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Filmske i medijske umjetnosti imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

MAPA *
Na Odsjeku za film i video mapa radova sastoji se od radova kandidata/kandidatkinja iz područja videa/filma, animacije, umjetničkih instalacija ili ostalih radova za koje kandidati/kandidatkinje smatraju da mogu pokazati njihovu sposobnost za studij Filmske i medijske umjetnosti.

Mapa može sadržavati više radova, dokumentiranih u mediju videa (MP4) podignutih na YouTube (www.youtube.com) ili Vimeo (www.vimeo.com) platformu. Linkove je potrebno napisati na računalu, ispisati te predati u tiskanom obliku. Također, linkove je potrebno poslati putem emaila, na email: prijemniFiV@umas.hr

Uz predane linkove kandidati mogu predati i svoje radove na USB-u.

Primjere radova prikladnih za mapu radova pogledajte na poveznici: Primjeri za mapu kandidata za BA studij Filmska i medijska umjetnost

Obavezno provjeriti ispravnost linkova prije predaje!

Kandidati/kandidatkinje predaju mape radova u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka. Mape pregledava i ocjenjuje ispitno povjerenstvo.

Mapa radova je eliminatorni faktor ispita, odnosno kandidati/kandidatkinje čije mape radova ispitno povjerenstvo ne prihvati ne mogu pristupiti drugom dijelu razredbenog postupka.

PRAKTIČNI ISPIT

 • ocjena mape radova – donosi 10 bodova
 • uspjeh u školi (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda) – donosi do 5 bodova
 • razgovor s kandidatom/kandidatkinjom – donosi do 20 bodova
 • pismeni ispit iz opće i vizualne kulture – donosi do 10 bodova
 • praktični rad:
  • Mala produkcija (snimanje, montaža slike, montaža tona i redateljska koncepcija) – 40 bodova
  • Esej – 15 bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama.

Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Ako kandidat posjeduje opremu za snimanje video materijala (kameru) i prijenosno računalo sa programom za montažu tona i slike, može vlastitu opremu koristiti za izradu praktičnog ispita.

LITERATURA

 • A. Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2000.
 • H. Turković, Umijeće filma, HFS, Zagreb 1996.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti
 • Filmska enciklopedija I i II
 • D. Bordwell, O Povijesti filmskog stila, HFS, Zagreb 2005.
 • I. Damjanov, Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb 1976.

 

*Pojašnjenje Mape:

Mapa za prijemni ispit treba sadržavati radove iz polja pokretnih slika (filmovi, video instalacije, video radovi, performance art).

Filmovi mogu biti bilo kojeg žanra (dokumentarni, eksperimentalni, igrani, animirani…), a ukupno preporučeno trajanje radova u mapi je između 15 i 30 minuta.
Preporučeni broj radova je od tri do pet video radova.

Uz video radove u mapu se mogu priložiti i fotografije i sličan materijal, no to predstavlja popratni materijal i treba činiti tek dodatak mapi, a ne biti njen glavni dio.

Loading...