Solo pjevanje – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišni preddiplomski studij Solo pjevanja imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

PJEVANJE

 • Jedna pjesma ili arija autora 17. i 18. stoljeća.
 • Jedna arija koloraturnog karaktera iz oratorija J. S. Bacha, G. F. Handela ili J. Haydna, ili jedna koncertna arija W. A. Mozarta.
 • Jedna pjesma autora 19. stoljeća i jedna pjesma autora 20. stoljeća.
 • Jedna pjesma hrvatskog autora 19. ili 20. stoljeća. Jedna operna arija. Deklamacija kratkog teksta iz hrvatske književnosti. Cijeli program izvodi se napamet.

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu. ٠ Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske). ٠ Melodijski intervali – uzlazno i silazno. ٠ Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. ٠ Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. ٠ Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. ٠ Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.
 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista melodijsko-ritmičkog primjera s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova.
 • KLAVIR
  • Jedna etida-H. Bertini, C. Czerny: op. 849 ili 299
  • Jedna cijela sonatina

Program nije nužno izvoditi napamet.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

 

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 10
Klavir 5
Glavni predmet
– solo pjevanje
55
UKUPNO: 90
Loading...