Mandolina – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Mandoline imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

MANDOLINA

  • jedno djelo za solo mandolinu  iz razdoblja romantizma ili suvremene
  • jedno ciklično djelo iz razdoblja baroka ili klasike
  • ljestvice po izboru (durske i molske - melodijske ljestvice kroz najmanje tri oktave)
  • ljestvice u tercama, sekstama i oktavama (kroz najmanje dvije oktave)
  • sviranje s lista

Cijeli program izvodi se napamet.

PISMENI ISPIT - TEORIJA

  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu. Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske). Melodijski intervali - uzlazno i silazno. Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja.

DIKTAT:

  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.

SOLFEGGIO: Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Mandolina 55
UKUPNO: 90