Glazbena pedagogija – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Glazbene pedagogije imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu.
  • Durske ljestvice. Harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način.
  • Melodijski intervali – uzlazno i silazno.
  • Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i molu.
  • Septakordi na svim stupnjevima dura i mola i njihovi obrati.
  • Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
  • Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka i bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa.
  • Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu.
 • HARMONIJA – PISMENO
  • Četveroglasna harmonizacija zadanog obilježenog basa (kvintakordi i obrati, dominanti septakordi i obrati).
  • Četveroglasna harmonizacija soprana.

PRAKTIČNI ISPIT sastoji se od sljedećih elemenata:

 • SOLFEGGIO

Pjevanje s lista melodijsko-ritamskog primjera s mjestimičnom primjenom alteriranih i krormatskih tonova.

 • HARMONIJA NA GLASOVIRU

Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanog (neobilježenog) basa – bez priprave.

 • KLAVIR
  • Jedna etida – J. B. Cramer: I (osim br. 8) ili II svezak, C. Czerny: op. 299 (osim br. 1, 2, 4) ili teža od ovih.
  • J. S. Bach: dvoglasna ili troglasna invencija ili jedna teža skladba.
  • Jedna cijela sonata J. Haydna, W. A. Mozarta ili L. van Beethovena.

Program nije nužno izvoditi napamet.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 55 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 15
Solfeggio (pjevanje) 15
Klavir 20
Teorija 15
Harmonija 15
Harmonija na klaviru 10
UKUPNO: 90
Loading...