Glasovir – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Glasovira imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

GLASOVIR

 • Jedna koncertna etida
 • J. S. Bach: jedan preludij i fuga iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier
 • L. van Beethoven: jedna sonata (osim op. 49 i op. 79)
 • Jedna značajna skladba 19. stoljeća
 • Jedna skladba autora 20. stoljeća.
 • Jedna skladba hrvatskog autora

Sve točke prema gradivu završnog razreda srednje glazbene škole.

Cijeli program izvodi se napamet.

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu.
  • Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske).
  • Melodijski intervali – uzlazno i silazno. ٠ Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu.
  • Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati.
  • Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
  • Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat. Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu.
 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Glavni predmet
– Glasovir
55
UKUPNO: 90

 

Loading...