Gitara – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Gitare imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

GITARA

  • F. Sor: Etida u A-duru op. 31 br. 19 i još jedna po izboru.
  • J. S. Bach: Dva stavka iz suite, sonate ili partite po izboru.
  • Jedno ciklično djelo.
  • Ljestvice. Durske i molske – harmonijske: kroz 3 oktave (od E kromatski do A)    kroz   2 oktave (od C kromatski do Es).

Cijeli program izvodi se napamet osim prve točke. Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60.

PISMENI ISPIT  TEORIJA

  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu. Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske). Melodijski intervali – uzlazno i silazno. Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja.

DIKTAT:

  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.

SOLFEGGIO: Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Glavni predmet
– Gitara
55
UKUPNO: 90

 

Loading...