Flauta, Klarinet, Saksofon – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Flaute, Klarineta i Saksofona imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

A. GLAVNI PREDMET:

 •  FLAUTA, KLARINET, SAKSOFON
  • jedna etida virtuoznog karaktera (iz gradiva završnog razreda srednje glazbene škole).
  • jedno ciklično djelo.
  • sviranje s lista.

Cijeli program izvodi se napamet.

B. PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave).
  • Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu.
  • Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske).
  • Melodijski intervali – uzlazno i silazno.
  • Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu.
  • Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati.
  • Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
  • Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja.
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.
 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Glavni predmet
– Flauta, Klarinet ili Saksofon
55
UKUPNO: 90

 

Loading...