POSEBNO NADARENI KANDIDATI (BEZ ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE)

Iznimno, pravo prijave za upis u I. godinu preddiplomskih studija na Odjelu za glazbenu umjetnost, na instrumentalnim odsjecima imaju i posebno nadareni pristupnici/pristupnice koji nemaju završenu srednju školu uz sljedeće uvjete:

  • moraju imati završene najmanje dvije godine srednje škole,
  • na Dodatnim provjerama iz glavnog predmeta moraju ostvariti maksimalan broj bodova.

Kao i ostali kandidati registraciju za upis na studij obavljaju preko mrežne stranice www.postani-student.hr, a prijavu studija preko iste stranice za njih će obaviti koordinator za državnu maturu Akademije (branka.lazarevic@umas.hr) na temelju odluke prodekana za nastavu Glazbenog odjela.

Kandidat u tu svrhu najkasnije mjesec dana prije prijave Dodatnih provjera, dostavlja prodekanu potrebnu dokumentaciju.

Ovi kandidati, ako se upišu na studij, obvezni su završiti srednjoškolsko obrazovanje najkasnije do upisa u treću godinu studija, položiti ispite Državne mature te predočiti dokaz o tome.