PUHAČI – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

ODSJEK ZA PUHAČKE INSTRUMENTE

Mogućnost upisa na diplomski studij imaju oni studenti koji pokazuju razvojni kreativni kapacitet, koji osim osvojenih nagrada tijekom studija pokažu i znatiželju za stalnim produbljivanjem svoga znanja.

Ocjena eliminacije mora biti vrlo dobar i više.

Prilikom upisa  polaže se razredbeni ispit kojom prilikom student mora pokazati kreativnu zrelost u interpretaciji djela raznih stilskih razdoblja:

  • Jedno značajno djelo iz razdoblja baroka
  • Jedno značajno djelo iz razdoblja klasike
  • Jedno značajno djelo iz razdoblja romantizma
  • Jedan virtuozni-salonski komad
  • Jedno značajno djelo 20. stoljeća (iza 50-tih godina 20. stoljeća)

 

Upisni prag prelaze kandidati s više od  65 bodova .

Loading...