KOMPOZICIJA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Propozicije za upis na diplomski studij Kompozicija – razredbeni postupak za studente koji su preddiplomski studij završili na drugim glazbenim akademijama

 

Opći uvjeti:

  1. završen preddiplomski studij Kompozicije u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
  2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
    • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
    • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova*

*90 bodova na razredbenom postupku će se raspodijeliti na vrednovanje triju kategorija:

a) Tehnički aspekt skladbi – 30 bodova

b) Umjetnički aspekt skladbi – 30 bodova

c) Usmeni ispit – pitanja povjerenstva o strukturi prezentiranih skladbi – 30 bodova

 

Kandidat treba priložiti sljedeće partiture:

a) 8 vlastitih skladbi, koje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– barem 3 skladbe trebaju imati trajanje dulje od 10 minuta

– barem jedna skladba mora biti napisana za gudački ili manji simfonijski orkestar

– barem jedna skladba mora biti napisana za komorni sastav od 4 – 9 instrumenata

– barem četiri skladbe moraju biti napisane za komorne sastave od 2 do 3 instrumenta

– barem jedna skladba mora biti napisana mješoviti zbor.

– Uz partiture, poželjno je (ali ne i obavezno) da kandidat priloži i CD s audio materijalom (snimci živih izvedbi ili MIDI prezentacije priloženih skladbi)

b) 3 rada iz instrumentacije, od čega jedan za gudački orkestar te dva za mali simfonijski orkestar

Na prijamnom ispitu kandidat prezentira odabrane partiture te odgovara na pitanja komisije u vezi s istima.

Upisni prag prelaze kandidati s  55 i više bodova.

 

 

Loading...