GLAZBENA TEORIJA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

 

Diplomski studij Glazbene teorije

 1. ukupan prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog studija mora biti najmanje 3,50
 2. SOLFEGGIO
  • jednoglasni diktat s alteracijama i modulacijama
  • troglasni diktat
  • pjevanje primjera s učestalim modulacijama
 1. HARMONIJA
  • formalno-harmonijska analiza (pismena) skladbe iz razdoblja
  • romantizma (Chopin, Schumann, Liszt)
 1. POLIFONIJA
  • formalno-tonalitetna analiza (pismena) polifone skladbe (Bach, Hindemith)

 

Upisni prag prelaze kandidati s  55 i više bodova.

 

Loading...