SLIKARSTVO – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Uvjeti za upis:

Završen preddiplomski studij slikarstva, likovnih umjetnosti ili neki drugi srodni preddiplomski studij sa minimalno 180 ECTS bodova i prosjekom ocjena minimalno 3,5. Položen Završni ispit preddiplomskog studija.

Uspješno polaganje razredbenog ispita.

Primljeni kandidati i kandidatkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti

kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Mapa radova sastoji se od izbora radova iz osobne produkcije kandidata/kandidatkinje. Mapa sadržava minimalno trideset (30) radova. Ista može biti definirana i u elektronskom obliku (na  CD -ROM ili DVD mediju u formatima PDF, Word ili MOV, AVI, JPG, TIFF; slike u rezoluciji minimalno 1000×1000 pixela). Pola produkcije, odnosno petnaest (15) radova moraju biti prezentirani tijekom razredbenog ispita.

Kandidati i kandidatkinje predaju mape radova iz osobne produkcije u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.

Razgovorom se provjerava motivacija za studij, razgovara se o radovima predanim u mapi, analiziraju radovi iz područja slikarstva, umjetnosti i opće kulture.

Mapa radova je eliminacijski faktor.

Pismeni rad sastoji se od pisane izjave o umjetničkom radu (statement ) i predlaganje projekta kojem bi se kandidat posvetio s početkom diplomskog studija.

DIPLOMSKI
STUDIJ

Mapa Razgovor Pismeni Ocjena
1. stupnja
UKUPNO
SLIKARSTVO do 30
bodova
do 30
bodova
do 30
bodova
do 10
bodova
do 100
bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

 

Loading...