KIPARSTVO – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Uvjeti za upis:

Završen preddiplomski studij kiparstva, likovnih umjetnosti ili neki drugi preddiplomski studij.

Uspješno polaganje prijemnog ispita.

Primljeni kandidati i kandidatkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije ovog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom  školovanju bili manje zastupljeni.

Mapa radova koja se sastoji od dvadeset (20) crteža  i  tri (3) kiparska rada po slobodnom izboru.

Razgovorom se provjerava  motivacija za studij, razgovara se o radovima predanima u mapi, analiziraju se umjetnički radovi iz kiparstva.

Pismeni dio (kartica teksta) u kojem kandidat obrazlaže svoj interes za studiranje kiparstva i razmišljanja o budućem radu.

DIPLOMSKI
STUDIJ

Mapa Razgovor Ocjena
1. stupnja
UKUPNO
KIPARSTVO do 70
bodova
do 25
bodova
do 5
bodova
do 100
bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Loading...