GLUMA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

RAZREDBENI POSTUPAK  ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLUME

Razredbenom postupku za upis na Diplomski studij glume mogu pristupiti kandidati sa završenim četverogodišnjim Preddiplomskim studijem glume s najmanje 240 ECTS bodova ili završenim srodnim studijem (izvedbene umjetnosti) s najmanje 240 ECTS bodova.

Razredbeni postupak provodi razredbeno povjerenstvo.

Postupak se provodi u tri razredbena kruga:

  1. AUDICIJA

Izvedba dramskog monologa „Zibanka“ Samuela Becketta (tekst dostupan na oglasnoj ploči Umjetničke akademije u Splitu, internetskoj stranici i Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu).

  1. RAZGOVOR

Nakon audicije, kandidati pojedinačno razgovaraju s članovima razredbenog povjerenstva o svom procesu rada na monologu „Zibanka“ Samuela Becketta i konačnom rezultatu procesa rada. Obrazlažu svoj osobni kreativni pristup djelu, kao i izbor glumačkih metoda i tehnika rabljenih u realizaciji monologa.

  1. PISMENI RAD

Individualni pismeni rad u vremenskom ograničenju od 120 minuta. Ponuđene su tri teme iz problematike uloge glume i glumca u kontekstu suvremene dramske literature i suvremenih umjetničkih tendencija.

Nakon tri razredbena kruga, povjerenstvo boduje kandidate, a maksimalan zbroj bodova iznosi 100.

Elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:

  1. Prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  2. Audicija – maksimalno 40 bodova
  3. Razgovor – maksimalno 30 bodova
  4. Pismeni rad – maksimalno 20 bodova.

Upisni prag prelaze kandidati s više od 70 bodova.

Kandidati za upis u Diplomski studij Gluma imaju mogucnost koristenja radnih prostora Umjetnicke akademije za pripremu audicijskog dijela razredbenog postupka, uz prethodni dogovor o rasporedu rada. Kontakt osoba za raspored je strucni suradnik, Davor Pavic, broj telefona 099 595 1076.

Loading...