FILM, MEDIJSKA UMJETNOST I ANIMACIJA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Prilikom prijave za pristupanje razredbenom postupku kandidati trebaju odabrati jedan od tri ponuđena modula:    a) Film,    b) Medijska umjetnost,    c) Animacija

Uvjeti za upis:

  • Završen preddiplomski studij filma i videa ili nekih drugih srodnih umjetničkih preddiplomskih studija, arhitekture, humanističkih studija, elektrotehnike i računarstva/informatike te društvenih znanosti, sa postignutih 180 ECTS bodova.
  • Uspješno polaganje razredbenog ispita.
  • Primljeni kandidati i kandidatkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.
  • Zbog specifičnosti rada u polju (jezika nastave, literature i programskih alata) za upis studija nužno je poznavanje engleskog jezika.
  • Za pristup razredbenom ispitu potrebno je priložiti dokumentaciju radova s prijedlogom MA projekta svakog kandidata, motivacijskim pismom i životopisom. 

Dokumentacija radova treba sadržavati autorske radove kandidata/kandidatkinje iz područja filma, videa, animiranog filma, elektronskih audio/vizualnih medija, medijskih umjetnosti, performansa te druge radove koji pokazuju sposobnost kandidata/kandidatkinja za studij u modulu filma, medijskih umjetnosti ili animacije. Mapa treba sadržavati do 10 radova.

Ovisno o modulu koje kandidati/kandidatinje prijavljuju, u dokumentaciji radova se mogu priložiti:

  • film, animacija, video, video dokumentacije radova (predati kompilaciju na VIDEO-DVD-u trajanja do 30 min.).
  • selekciju fotografija i/ili foto dokumentacije (predati tiskano i/ili u digitalnom formatu na CD/DVD-u u JPEG formatu, u rezoluciji cca. 2000 x 2000 px.).
  • izjava o radu (artist statement), sinopsis… (predati tiskano i u digitalnom formatu na CD/DVD-u u Word ili PDF formatu)..
  • scenarij, storyboard (predati tiskano i u digitalnom formatu na CD/DVD-u u Word ili PDF formatu).

Prijedlog autorskog MA projekta svakog kandidata treba biti do dvije (2) kartice teksta.

Motivacijsko pismo treba biti do jedne (1) kartice teksta.

Životopis (curriculum vitae).

Kandidati i kandidatkinje predaju dokumentaciju radova, prijedlog MA projekta, motivacijsko pismo i životopis u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.

Na osnovu uvida u mape radova vrši se prva selekcija kandidata, nakon čega slijedi razgovor.

Razgovorom se provjerava motivacija za studij, analiziraju se radovi u mapi i MA projekti. Na osnovu razgovora definira se odabir modula studija.

 

DIPLOMSKI STUDIJ Dokumentacija radova Prijedlog projekta i motivacijsko pismo Razgovor Ocjena 1. stupnja UKUPNO

Film,
Medijska umjetnost
i Animacija *

do 30
bodova
do 30
bodova
do 30
bodova
do 10
bodova
do 100 bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Loading...