OPĆI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA 2022./2023.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI.

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u Studentsku referadu, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

Glazbeni odjel:

12.09. – 26.09. od 10:00 do 12:00 sati

Likovni odjel:

26.09. 2022. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. rujna 2022. g. do zaključno 26. 09. 2022. g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 26.09. 2022. – predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do zaključno 26. 09. 2022. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 26. 09. 2022. do 29. 09. 2022. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 30.09. 2022. – rezultati razredbenog postupka.

Raspored postupka

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200 kn/36,54 EUR

Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

 

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 3. i 4. listopada 2022. g. od 10:00 do 12:00 sati u Studentskoj referadi.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna/53,09 EUR
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

 

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr

 

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Loading...