DETALJAN RASPORED DODATNIH PROVJERA NA ODJELU ZA GLAZBENU UMJETNOST – RUJAN 2022

Detaljan raspored održavanja teorijskog dijela prijemnog ispita:

Ponedjeljak 5. rujna

Od 14.00h – 17.00h: Solfeggio – pismeni dio, test iz teorije glazbe, solfeggio – usmeni dio (svi kandidati)

17.00h: Klavir  (kandidati studijskih programa glazbene teorije, kompozicije, glazbene pedagogije i solo pjevanja)

 

Utorak 6. rujna

8.00h: Harmonija (kandidati glazbene teorije, kompozicije i pedagogije)

10.00h: Harmonija na glasoviru (kandidati glazbene teorije, kompozicije, pedagogije)

11.00h: Polifonija (kandidati glazbene teorije, kompozicije)

 

Instrumentalni studiji:

Utorak 6. rujna

10.00h: Klavir

12.00h: Flauta, Klarinet, Saksofon

14.00h: Violina, Viola, Violončelo

15.00h: Gitara

17.00h: Solo pjevanje