15. veljače 2023.

Upisi u ljetni semestar za ak. god. 2022./2023.

Upisi u ljetni semestar za ak. god. 2022./2023.  održati će se:

od ponedjeljka 20. veljače 2023. do petka 3. ožujka 2023.

UPIS U STUDOMAT

Svi studenti su obavezni izvršiti upis putem Studomata. U slučaju poteškoća slobodno se obratite studentskoj referadi na e-mail: referada@umas.hr

Vodite računa da upišete sve obavezne kolegije i odaberete izborne, te da ukupno imate upisan dovoljan broj ECTS bodova.

Ukoliko se u Studomatu ne pojavi obavijest da je upis obavljen u cijelosti, niste potvrdili upis do kraja i neće biti evidentiran u sustavu.

UPIS U REFERADI

Prijava putem e-maila (samo za studente koji su u ak. god. 2020./21., 2021./2022. i 2022./2023. upisani po prvi put u 1. godinu preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija)

Potrebno je poslati na e-mail referada@umas.hr scan dokumenata:

  1. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2022./2023. (pdf).
  2. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

Prijava u referadi (studenti viših godina na svim razinama studija upisani prije 2020./2021. – tj. studenti koji još uvijek imaju indeks):

Potrebno je predati u referadi:

  1. Indeks
  2. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2022./2023. (pdf).
  3. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

Upisi u referadi održati će se od ponedjeljka 20. veljače do petka 3. ožujka 2023. u terminima predviđenim za rad sa studentima:

PONEDJELJAK DO PETKA - od 10 do 12 sati

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM  - od 16 do 18 sati

MOLIMO DA POŠTUJETE UPISNI ROK I TERMINE KOJI SU PREDVIĐENI ZA RAD SA STUDENTIMA U REFERADI. HVALA.

NAPOMENA – VAŽNO:

Studenti koji upis ne obave u roku (od 20. veljače do 3. Ožujka 2023.), moraju podnijeti obrazloženu molbu za naknadni upis Dekanu Umjetničke akademije.

Ukoliko im molba bude odobrena uz upisninu i školarinu, za upis su dužni podmiriti i naknadu troškova naknadnog upisa u iznosu od 500,00 kn/66,36 u skladu s Odlukom Dekana:

Odluka o naknadnom upisu

 

 

Ciljevi