21. svibnja 2024.

Radionica drvoreza u Lokvama

U okviru radionica Goranske kiparske radionice (GKR) Lokve, koje prethode Sazivu grafike, 14. svibnja 2024. godine u prostorima OŠ Rudolfa Strohala u Lokvama prof art. Edvin Dragičević održao je sa učenicima OŠ Fran Krsto Frankopan iz Broda na Kupi i OŠ Rudolfa Strohala iz Lokava jednodnevnu radionicu drvoreza.

Nakon kratkog uvodnog upoznavanja sa tehnikom visokog tiska, kroz navođenje mentora učenici dvije škole zajedno su odlučili o glavnom motivu kojeg su otisnuli kombiniranjem izrezbarenih crteža na pripremljenim pločama u kombinaciji sa prikupljenim ostacima drveta.

Pri tiskanju drvoreza korišten je veliki ručni valjak. Svaka škola dobila je po jedan veliki rad otisnut na tkanini koji će po završetku radionice biti izložen.

Zahvaljujemo ravnateljici OŠ Rudolfa Strohala Lokve, Borki Kezele-Kanjer na gostoprimstvu, nastavnici Jeleni Glad iz OŠ Fran Krsto Frankopan iz Broda na Kupi na sudjelovanju na radionici, Predsjedniku GKR Milutinu Buriću na organizaciji i sudjelovanju na radionici te voditeljici Saziva Grafike GKR Lokve Tihani Karlović na organizaciji i koordinaciji radionice. 

 

Ciljevi