08. svibnja 2023.

Provedba studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života.


Umjetnička akademija i Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi  studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova
studentskog života.

Molimo Vas, odvojite nekoliko minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete
koja ima za cilj utvrditi Vaše zadovoljstvo radom stručnih i administrativnih službi te
zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura Akademije, knjižnica i
prostor za učenje, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava Akademije,
studentski zbor Akademije, studentski smještaj, studentska prehrana, kulturno-umjetnički
sadržaji, sport i rekreacija, zdravstvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe sa
posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete
rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova
studentskog života.

Anketa se provodi elektroničkim putem u obliku upitnika kojega je potrebno ispuniti,
nakon što na svoj e-mail od Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Splitu dobijete web poveznicu
za ispunjavanje ankete. Nakon što završite ispunjavanje anketnog upitnika potrebno je kliknuti "Submit", nakon čega "U redu".
 

Anketu možete ispuniti na računalu, laptopu, mobitelu, od kuće ili bilo koje druge
lokacije.

Anketa je anonimna i dobrovoljna!
Rezultate do sada provedenih anketa možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu:
https://www.unist.hr/kvaliteta/rezultati-studentskih-anketa

i mrežnim stranicama Akademije 

Anketa će biti otvorena za ispunjavanje do 1. lipnja 2023. godine.
Zahvaljujemo na suradnji!
 
 
Odbor za kvalitetu Akademije i Ured za kvalitetu Sveučilišta u Splitu
 
Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje