08. prosinca 2023.

Otvorena izložba DVK 13—23

DVK 2013 – 2023.

U četvrtak, 7. prosinca u Galeriji MKC u Domu mladih otvorena je izložba Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije "DVK 2013 – 2023".

Izložba je otvorena do 21. prosinca, u radnom vremenu galerije od ponedjeljka do subote, od 14 do 20 h.

Organizirana su i grupna vodstva, uz najavu na dizajn@umas.hr.

Iz teksta Dejana Kršića:

Izložba DVK 20132023. je nužno sažeti snapshot proteklih deset godina djelovanja odsjeka Dizajna vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu. Takav pregled pruža priliku za refleksiju o pređenom putu, dosezima i ulozi DVK unutar akademskog sustava i obrazovanja za dizajn. To je i poticaj za barem okvirnu valorizaciju uloge koju je ovaj studij dizajna vizualnih komunikacija u razdoblju od nastanka do danas obavio u svom neposrednom okruženju, kao i potencijale koje lokalnoj i široj zajednici nudi u budućnosti, ali i o aktualnoj široj društvenoj situaciji i predstojećim izazovima (posebno onima u vezi klimatskih, ekoloških i tehnoloških promjena).

Odsjek je osnovan 1997. godine i od početaka do danas prošao je kroz niz organizacionih, prostornih i konceptualnih promjena, kako unutar samog Odsjeka te kao dijela UMAS-a, ali i širih promjena društvenog konteksta, koje — kako lokalno tako i nacionalno, regionalno i globalno — utječu na  položaj dizajna kao discipline i profesije, ali i postavljaju nove dileme i izazove edukaciji za dizajn i u dizajnu.

Program i obrazovni pristup DVK primarno je orijentiran na kontekstualizaciju dizajnerskog rada u širi medijski, društveni i kulturni kontekst. Kroz obrazovni proces na preddiplomskoj i diplomskoj razini obuhvaćen je širok raspon sadržaja, od primijenjenog crtanja, ilustracije, tipografije, layouta, ambalaže, sve do type designa, digitalnih medija, dizajna interakcija i spekulativnog dizajna. Odsjek je prvi u Republici Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja dizajna u digitalnim medijima.

Provođenjem Bolonjske reforme pokrenut je i diplomski studij Dizajn u novim medijima. Od 2016. godine diplomski studij pod nazivom Dizajn vizualnih komunikacija tvore tri modula: Grafički dizajn, Tipografija i Interaktivni mediji. Uvođenjem programa type dizajna i dizajna interakcija na diplomsku razinu studiranja, studenti po prvi puta imaju priliku obrazovati se u područjima kojih do sada nije bilo u visokoškolskom sustavu obrazovanja dizajnera u Hrvatskoj. Od rujna iste godine Odsjek djeluje u novim prostorima stare zgrade knjižnice i Akademije u Zagrebačkoj ulici. Veći prostor poboljšao je uvjete rada, omogućio različite prateće aktivnosti a time doprinosi i općoj kvaliteti studiranja. Od tad pri Odsjeku djeluje i Galerija Ctrl+Z koja se nalazi u prizemlju zgrade Akademije.

Posebno važnom smatramo i samu činjenicu cjelogodišnje prisutnosti Akademije, Odsjeka i studenata u gotovo samoj gradskoj jezgri Splita koja se prazni od drugih sadržaja i tako postaje žrtvom monokulture turizma i ugostiteljskih usluga.

Uz specifičan naglasak na društvenoj osviještenosti i angažmanu djelovanja dizajnerica i dizajnera u društvu, rad na DVK karakterizira i znanstveno-teorijsko, umjetničko i publicističko djelovanje nastavnika u područjima važnim za dizajnersku praksu. Uz znanstveno-istraživačku djelatnost na Odsjeku je razvijena i izdavačka djelatnost koja, potaknuta manjkom stručne literature na hrvatskom jeziku, uz autorska izdanja obuhvaća i prijevode stručne literature. S Platformom 9.81, Multimedijalnim kulturnim centrom Split i Hrvatskim dizajnerskim društvom, DVK redovito sudjeluje u suorganizaciji i realizaciji niza izložbi dizajna postavljenih u Galeriji MKC u Domu mladih u Splitu.

Studentice i studenti Odsjeka redovito, i s uspjehom, izlažu i na revijalnim izložbama Hrvatskog dizajnerskog društva te sudjeluju na međunarodnim manifestacijama, festivalima i natječajima. Odsjek kontinuirano organizira gostovanja i međunarodne dizajnerske radionice među kojima se ističu već tradicionalne radionice iz područja dizajna interakcija i spekulativnog dizajna. Od 2018. u sklopu Odsjeka se, u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom i uz podršku Ministarstva kulture i medija te Grada Splita, realiziraju i “Dizajnerske početnice”, besplatne radionice za predškolsku i osnovnoškolsku djecu kojima im se, pod vodstvom profesionalnih dizajnera i dizajnerica, približavaju teme, metode i vještine iz područja dizajna.

Studij dizajna vizualnih komunikacija ima visoku zapošljivost i samozapošljivost (posebno lokalno kroz startup scenu i djelovanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini), pa mnoge studentice i studenti počinju profesionalno raditi još za vrijeme studija. I mada kontinuirano postoji veliki interes za studij — pa je od ove školske godine i povećan broj upisanih studentica i studenata — dva izazova s kojima se odsjek suočava bitno su vezana uz sam položaj Splita. Osim starijeg Studija dizajna u Zagrebu, u međuvremenu je u RH pokrenuto još nekoliko bliskih programa (u Koprivnici, Rijeci, Osijeku, Puli), a zbog problema smještaja u Splitu i nedovoljnih kapaciteta studentskih domova potencijalne studentice i studenti iz drugih dijelova zemlje se sve rjeđe odlučuju na studij u Splitu. Također i mnogi prvostupnici i prvostupnice preddiplomskog studija odlaze iz Splita na diplomski studij ili posao u Zagrebu i inozemstvu. Ipak, studij DVK je svakako utjecao i na pojavu i profiliranje novih autora i studija koji su — mada djeluju i na široj sceni — svojim djelovanjem ostali vezani za Split i tako značajno doprinose podizanju standarda vizualne kulture u javnom prostoru.

Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita i uz partnerstvo s MKC, Split.

Fotografije: Mario Javorčić.

Ciljevi
Cilj1 Svijet bez gladi Zdravlje i blagostanje Kvalitetno obrazovanje Rodna ravnopravnost Čista voda i sanitarni uvjeti Pristupačna energija iz čistih izvora Dostojanstven rad i ekonomski rast Industrija, inovacije i infrastruktura Smanjenje nejednakosti Održivi gradovi i zajednice Održiva potrošnja i proizvodnja Zaštita klime Očuvanje vodenog svijeta Očuvanje života na Zemlji Mir, pravda i snažne institucije Partnerstvom do cilja