25. siječnja 2023.

Otvoren studij mandoline na Umjetničkoj akademiji u Splitu

Otvoren studij mandoline na Umjetničkoj akademiji u Splitu

U akademskoj godini 2023./2024. na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu započinje izvođenje novog preddiplomskog sveučilišnog studija Mandolina.

Novi studijski program Mandolina plod je dugogodišnjeg nastojanja da se instrument, koji je tradicijski i povijesno vezan za Dalmaciju te uživa veliku popularnost u okruženju, podigne na višu profesionalnu razinu. Mandolina se uči u glazbenim školama, ali u Hrvatskoj do sada nije bila ponuđena kao studijski program na višim razinama obrazovanja, pa je njegovo pokretanje odgovor Akademije na potrebe sredine. Time će Akademija biti jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj (a i šire) koja nudi ovaj studijski program.

Preddiplomski studij traje 4 godine, a završava se s ukupno stečenih 240 ECTS bodova.

Studij mogu upisati studenti koji imaju položenu državnu maturu nakon završene četverogodišnje opće i/ili glazbene srednje škole i položen razredbeni ispit prema posebnom pravilniku o Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti: Dodatne provjere za studij mandoline

Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje