11. svibnja 2024.

Kick-off Konferencija radnog paketa 5 unutar HORIZON EU projekta STECCI

Umjetnička akademija Split s ponosom objavljuje početak terenskih projektnih aktivnosti unutar HORIZON EU projekta STECCI (STone monument Ensembles and the Climate Change Impact), u okviru radnog paketa 5, koji se bavi laboratorijima društvenih inovacija.

Dana, 6. svibnja 2024., na inauguracijskoj konferenciji koja je održana u multifunkcionalnoj dvorani u Cisti Velikoj, označavajući početak obimnih napora očuvanja, dionicima projekta su predstavljene planirane projektne aktivnosti. Projekt, koji se odvija u Hrvatskoj, rezultat je suradnje međunarodnih partnera unutar HORIZON Europe projektne platforme, a njegov primarni cilj je osmisliti inovativne i održive strategije za zaštitu kulturne baštine od utjecaja klimatskih promjena, prirodnih katastrofa, onečišćenja okoliša i antropogenih prijetnji.

Pokrenut 2023. godine, projekt STECCI multidisciplinarni je pothvat koji integrira ekspertize iz područja konzervatorske znanosti, znanosti o klimi i okolišu, bioloških znanosti, društvenih znanosti, ekonomije, kreativnih industrija i humanističkih znanosti. Kroz raznoliko znanje i vještine, projekt ima za cilj odgovoriti na izazove koje klimatske promjene postavljaju u području očuvanja kulturne baštine. Središnji dio misije STECCI projekta je formiranje interdisciplinarnih timova koji obuhvaćaju studente, stručnjake i dionike iz različitih područja i institucija odgovornih za konzervaciju spomenika. Ovaj suradnički pristup potiče razmjenu znanja, razvoj vještina i dijeljenje iskustava radi unapređenja očuvanja i prezentacije nacionalne i europske baštine.

Tijekom događaja, predstavnici Umjetničke akademije u Splitu, vodeće organizacije projekta u Hrvatskoj, predstavili su ciljeve i zadatke projekta planirane za razdoblje od 2023. do 2027. Također su predstavili modele zaštite, utemeljene na postojećim prijetnjama i izazovima u čuvanju materijalnih komponenti stećaka, reinterpretacijom njihove uloge u suvremenom kontekstu, te uključivanjem opće populacije - građana, učenika i ranjivih skupina u procese zaštite, te planiranjem turizma unutar okvira participativnog upravljanja.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici različitih entiteta, uključujući Općinu Cista Provo, Županiju splitsko – dalmatinsku, Ministarstvo kulture, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Turističku zajednicu Imota, Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, udruge IIC Hrvatska grupa i Hrvatsko restauratorsko društvo, kao i lokalne poduzetnike usmjerene na kulturne aktivnosti (tvrtke 3D Studio d.o.o., Kvinar d.o.o., ArtCoreLab d.o.o.), koji su s UMAS-om surađivali na osmišljavanju modela zaštite i pripremi projektnih aktivnosti. Kroz istraživačke metode poput World Cafe diskusije, predložene su aktivnosti preispitane, a oblikovani su i mnogi inovativni prijedlozi za proširenje angažmana unutar planiranog obuhvata projekta, za koje svi sudionici vjeruju da će doprinijeti preoblikovanju odnosa prema ovim vrijednim spomenicima, proširenju dosadašnjih spoznaja o njima, kao i promjeni vizualnog identiteta i dostupnih sadržaja na lokalitetu te kvalitetnijem inkorporiranju stećaka u poslovanje lokalnog poduzetništva.

Više podataka o projekltu, daljnjim pojedinostima i ciljevima projekta moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://steccihorizoneu.com/

Za medijske upite, molimo kontaktirajte koordinatora projektnih aktivnosti na lokalitetu, putem odredišta e-pošte: kbosnic@umas.hr

Partnerske ustanove: Univerzitet u Sarajevu, Heritage Malta, Univerzitet Donja Gorica Podgorica, Universitat fur angewandte Kunst Wien, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Zentrum für soziale Innovation GmbH Wien, Sveuciliste u Splitu Umjetnicka akademija, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Institut Mines-Telecom

Krešimir Bosnić, viši predavač, Siniša Bizjak, izv. prof., dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, izv. prof.
Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Kontakt-osoba: Krešimir Bosnić, kbosnic@umas.hr

Autor fotografija: Sagita Mirjam Sunara

Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje Očuvanje života na Zemlji Partnerstvom do cilja