08. ožujka 2023.

Ispitna produkcija: R. W. Fassbinder „Gastarbajter“

Radi velikog interesa studentice i studenti 4. godine preddiplomskog studija Gluma izvest će još jednom ispit iz kolegij "Gluma - Uloga I":

R. W. Fassbinder

„Gastarbajter“

petak, 10. ožujka 2023. u 18 sati

Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A

Igraju:

DANICA KATUNARIĆ – Helga

MIHAEL ELIJAŠ – Gunda

MIA BUJAN – Elisabeth

PETRA KROLO – Marie

KATARINA LEKIĆ – Ingrid

DENIS TOMIĆ – Paul

KRISTIAN ŠUPE – Jorgos

MATE TAVRIĆ – Bruno

ZDRAVKO VUKELIĆ – Erich

 

Napjeve u prizoru mise skladala i uvježbala sa studentima KATARINA LEKIĆ.

Mentor: izv. prof. art Goran Golovko

Ana Marija Veselčić, stručna suradnica

Nenad Srdelić, asistent

 

Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje