02. travnja 2024.

Inga Tomić Koludrović izabrana u počasno zvanje znanstvenice emerite

Dugogodišnoj vanjskoj suradnici Umjetničke akademije, prof. dr. sc. Ingi Tomić-Koludrović, Sveučilište u Zadru dodijelilo je 25. ožujka 204. počasno zvanje professor emerita, za posebne zasluge za razvoj i napredak tog Sveučilišta te međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost. Ranije ove godine, zvanje znanstvenice emerite dodijelio joj je i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Profesorica Tomić-Koludrović na Sveučilištu u Zadru provela je reorganizaciju i postigla međunarodnu prepoznatljivost Odjela za sociologiju, te bila utemeljiteljica diplomskog međunarodnog združenog studija Kulturne sociologije (Graz-Zadar-Trento-Brno) i združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja (sa Sveučilištem u Teramu, Italija). Na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar vodila je više međunarodno prepoznatih znanstvenih projekata.

Od samog osnivanja Umjetničke akademije, profesorica Tomić-Koludrović u vanjskoj suradnji predaja kolegije iz područja sociologije. Napisala je programe kolegija iz tog područja u elaboratu o osnivanju Akademije te sudjelovala i u kasnijim izmjenama i unaprjeđenjima nastavnih programa Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija. Na Umjetničkoj akademiji vodila je također dva pionirska znanstvena projekta u području društvenoznanstvene interpretacije novih medija i digitalnih tehnologija.

Čestitamo!

 

Životopis:

Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, professor i znanstvenica emerita Sveučilišta u Zadru i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar s Umjetničkom akademijom surađuje od osnutka kao nastavnica i voditeljica dvaju  projekta MZOŠ-a. Po svojem je akademskom doprinosu jedna od vodećih znanstvenica i nastavnica u području društvenih znanosti u Hrvatskoj, a osobito je istaknuta u polju sociologije, i to u posebnim sociologijama klase, žena, kulture i mladih. Njen znanstveni doprinos sociologiji hrvatskog društva prepoznat je u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Rođena je u Metkoviću, 12. X. 1953. godine. Diplomirala je komparativnu književnost i sociologiju (1977) te doktorirala sociologiju (1998) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija predavala u nekoliko splitskih srednjih škola. Od 1994. do 2014. bila je zaposlena na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a od 2014. do 2024.  na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Od 2005. do 2013. bila je pročelnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru gdje je osnovala  i vodila dva međunarodna združena studija s uglednim europskim sveučilištima: Doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, te Međunarodni združeni diplomski studij Kulturne sociologije. Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru postao i još je uvijek nacionalno i međunarodno prepoznat upravo prema područjima njezina znanstvenog interesa koja obuhvaćaju suvremene sociološke teorije, modernizaciju hrvatskog društva, kulturu, mlade i žene. Za te zasluge dobila je nagradu Rektora Sveučilišta u Zadru (2007.) te priznanja za razvoj Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru (2016.).

Bila predsjednica Hrvatskog sociološkog društva u dva mandata (2007.-2011.) i potpredsjednica u jednom (2011.-2013). Kao predstavnica Hrvatske u Međunarodnom sociološkom društvu (ISA) znatno je pridonijela međunarodnoj vidljivosti hrvatske sociologije. Nagrađena je priznanjem „Rudi Supek“ Hrvatskog sociološkog društva za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije (2019.).

Objavila je samostalno ili u koautorstvu 8 knjiga, te o mnogobrojne članke i studije. U tri toma svjetske sociologije koje je izdalo Svjetsko sociološko društvo jedini tekst iz Hrvatske je njen, a spada i  među rijetke hrvatske sociologe koji su objavili članak u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u polju sociologije (British Journal of Sociology).

Održala je pozvana predavanja na više uglednih međunarodnih ustanova (Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston College, Academia Sinica (Taipei, Tajvan), Karl-Franzens Universität Graz, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Teramo, te na velikom broju međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih skupova. Dobitnica je godišnje državne nagrade za znanstveno postignuće u području društvenih znanosti za 2016. godine.

Znanstvena izvrsnost dr. sc. Tomić-Koludrović međunarodno je prepoznata i po tome što je, uz četiri nacionalna znanstvena projekta koje je vodila hrvatske sekcije više međunarodnih znanstvenih projekata (US Aid, EU FP5, Švicarska zaklada za znanost - SNSF, EU Obzor 2020), u kojima su partneri bile ugledne europske sveučilišne i istraživačke ustanove, među kojima KTH Stockholm, Università degli Studi di Milano Bicocca, Universität Zürich, Erasmus Universiteit Rotterdam, Ecole normale supérieure Paris-Saclay, Københavns Universitet, Universitat Autònoma de Barcelona i drugi.

Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje