Studentska iskaznica (x-ica)

Redovitom studentu prilikom upisa studija visoko učilište izdaje Studentsku iskaznicu (x-ica).

Studentskom iskaznicom student dokazuje status studenta te pomoću nje ostvaruje svoja prava (na prehranu, korištenje biblioteka Sveučilišta…).

Više o studentskoj iskaznici, razinama prava na prehranu te provjeru stanja na x-ici studenti mogu vidjeti na poveznici:

https://www.srce.unizg.hr/issp/

Student mora voditi računa da mu je u Studomatu evidentirano ispravno prebivalište. Ako student uoči da mu prebivalište nije ispravno evidentirano, o tome osobno obavještava Studentsku referadu koja će u sustav unijeti točnu adresu na temelju preslika važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu koju izdaje MUP.

Adresa prebivališta je jedan od elemenata za izračun razine prava na prehranu.

Za studente Umjetničke akademije u Splitu Studentska iskaznica izrađuje se i naručuje u uredu broj 24 na Gripama (ponedjeljak, utorak i srijeda kroz popodne; četvrtak i petak kroz jutro).

Gubitak x-ice prijavljuje se osobno u istom uredu gdje se ispunjava zahtjev za izradu nove x-ice uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna, putovnica…).

Cijena izrade nove x-ice je 50 kuna koje student uplaćuje na žiro račun Umjetničke akademije.

Podatci za uplatu:

Platitelj:     Ime i prezime studenta, OIB

Primatelj:     Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, Split

IBAN/Account No.:                                     HR51 2407000 1100569380

Svrha uplate/Purpose of Payment:           Troškovi izrade x-ice

Iznos/Total:                                                     = 50 kn

 

Potvrda o uplati prilaže se uz Zahtjev.

Do izdavanja nove studentu se daje na korištenje privremena x-ica koja se može koristiti u studentskim restoranima.

Student je dužan vratiti privremenu x-icu prilikom preuzimanja nove x-ice.

Dodatna pitanja uputite na mail: dalida@umas.hr