O odsjeku

Slikarski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine.

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka; FH Aachen – University of Applied Sciences / Njemačka; Fachhochschule Köln / Njemačka; Artesis University College / Belgium; Muthesius Kunsthochschule Kiel / Njamačka).

Slikarski odsjek organizirao je i realizirao nacionalne i međunarodne suradnje na projektima studentskih radionica i izložbi u zemlji i inozemstvu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Akademija primijenenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka, École supérieure des beaux-arts de Toulouse / Francuska, Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda Mexico City / Meksiko).

Brojni kolaborativni projekti kao i godišnja produkcija studentskih radova, samostalni studentski projekti te diplomski radovi redovito se predstavljaju javnosti putem izložbi u renomiranim prostorima i institucijama u zemlji (Multimedijalni kulturni centar u Splitu, Galerija umjetnina u Splitu, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu, Muzej grada Splita, Stara gradska vijećnica u Splitu, Galerija Studentskog centra u Zagrebu, Galerija Academia Moderna u Zagrebu…).

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Osnivač studija Slikarstva i njegov prvi pročelnik bio je profesor emeritus Gorki Žuvela.

Predstojnik Odsjeka za slikarstvo
red. prof. art. (T) Viktor Popović

Nastavno osoblje:

 • red. prof. art. (T) Nina Ivančić
 • red. prof. art. (T) Viktor Popović
 • izv. prof. art. Ivan Kolovrat
 • izv. prof. art. Jadranko Runjić
 • doc. dr. sc. Blaženka Peric
 • doc. art. Vedran Perkov
 • poslijedoktorandica Sonja Gašperov
 • asistent Božo Kesić

Nastavnici sa drugih odsjeka:

 • red. prof. art. Edvin Dragičević
 • v. pred. mr. sc. Barabara Gaj
 • v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac
 • doc. art. Dragan Dužević
 • v. pred. Doroti Brajnov Botić
 • v. pred. Duško Violić.

Suradnici:

 • izv. prof. art. Kristina Restović
 • izv. prof. art. Marin Gozze
 • doc. art. Neli Ružić
 • pred. Edi Matulić
 • pred. Ivana Resić-Šore
 • pred. Vesna Režić
 • asist. Anita Miloš
 • doc. art. Petar Katavić
 • v. pred. Katarina Perišić-Lelić

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) slikarstva

Prvostupnik/ca – slikarstva slikarstva sa završenim preddiplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, rad na stručnoj suradnji u muzejima i galerijama, sudjelovanje u vidu stručnog suradnika/ce u arhitektonskim sadržajima te u scenskoj, filmskoj i televizijskoj produkciji.

Po završetku preddiplomskog studija slikarstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju slikarstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

Diplomski studij

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra slikarstva

Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Umjetničke akademije u Splitu ili sličnog studija u RH / EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.
Pravo upisa imaju svi prvostupnici/ce Umjetničke akademije u Splitu ili slični studiji u RH i EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.
Kandidati/tkinje primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili najmanje zastupljeni.
Magistar/magistra slikarstva sa završenim diplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je kao autor/ica izlagačke djelatnosti, suradnik/ca u interdisciplinarnim istraživanjima, kao samostalni autor/ica na području slikarstva i medijske umjetnosti, te kao autor/ica na sadržajima scenske umjetnosti, na televiziji, kazalištu i video projektima, galerijama, sudjelovanje kao stručni/a suradnik/ca u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

Loading...