O odsjeku

Odsjek za Film i Video ima dva studijska programa:

 • FILM I VIDEO Preddiplomski (BA) studij – 3 godine
  od 2020. studij mijenja naziv u FILMSKA I MEDIJSKA UMJETNOST
 • FILM, MEDIJSKA UMJETNOST I ANIMACIJA Diplomski  (MA) studij – 2 godine

Odsjek za film i video nudi obrazovanje na području filma i novih medija. Na razredbeni ispit za Preddiplomski (BA) studij Filmske i medijske umjetnosti mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenom srednjom školom. Na studij se godišnje najčešće upisuje 8 studenata. Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca –  filma i videa  (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji, gospodarstvu i kulturi, kako u društvenim tako i privatnim tvrtkama, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Na Diplomski (MA) studij Film, Medijska umjetnost i Animacija mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenim odgovarajućim Preddiplomskim (BA) studijem ili Diplomskim (MA) studijem iz područja umjetnosti, ali i humanističkih ili društvenih znanosti, informatike itd. Na studij se prima 15 studenata. Diplome magistra/magistre filma, medijske umjetnosti i animacije osiguravaju visoko stručne profile osposobljene za potpuno samostalnu djelatnost u medijima pokretne slike kao što su filmska umjetnost, animirani film ili medijska umjetnost. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.

Nastava se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, a nastavnici na Odsjeku su renomirani umjetnici i intelektualci na području filma i novo-medijske umjetnosti: Vlado Zrnić, Dan Oki, Sandra Sterle, Toni Meštrović, Jurica Pavičić, Brian Willems, Blažena Radas, Mirko Pivčević, Veljko Popović, Goran Čače, Dinko Božanić i drugi.

Odsjek ima potpisane ugovore o ERASMUS razmjeni studenata i profesora sa Umjetničkim akademijama u Gentu (Belgija), Braunschweig (Njemačka), Aix-en-Provence (Francuska) i filmskom akademijom Sveučilišta Sussex u Brightonu u Velikoj Britaniji. Tako je nekoliko naših studenata studiralo po jedan nastavni semestar u Gentu (Belgija) i Braunschweigu (Njemačka). Odsjek ima i jako dobru suradnju sa filmskim odjelom Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Na Odsjeku za Film i Video redovno se održavaju međunarodne radionice koje vode kolege sa sveučilišta s kojima Odsjek ima potpisane Erasmus ugovore, ali i mnogi drugi renomirani međunarodni umjetnici i nastavnici.

Odsjek za film i video je u suradnji s Institutom za Network kulture Sveučilišta u Amsterdamu organizirao najveću konferenciju u našoj regiji na području interneta i pokretne slike, ali i i izložbu “Video Vortex” u svibnju 2009. godine u Splitu. Na ovoj manifestaciji sudjelovalo je 30 umjetnika i teoretičara sa 6 kontinenata.

Nastavno osoblje:

 • dr. sc. Vlado Zrnić red. prof. art.
 • red. prof. art. Slobodan Jokić
 • izv. prof. art. Toni Meštrović
 • izv. prof. art. Sandra Sterle
 • izv. prof. art. Veljko Popović
 • doc. art. Goran Čače
 • v. pred. Dinko Božanić

Nastavnici sa drugih odsjeka:

 • doc. art. Mirko Pivčević
 • doc. dr. sc. Blaženka Perica
 • v. pred. mr. sc. Barbara Gaj
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Jurica Pavičić
 • pred. dr. sc. Brian Willems
 • pred. Blažena Radas
 • pred. Nataša Kadin
 • pred. Darko Kokić
 • asist. Đildo Bavčević
 • struč. sur. Ana Marija Fabijanić

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica filma i videa – sveučilišni prvostupnik/prvostupnica filmske i medijske umjetnosti

Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca – filma i videa (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) (sveučilišni prvostupnik/ca (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) filmske i medijske umjetnosti) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji, gospodarstvu i kulturi, kako u društvenim tako i privatnim tvrtkama, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Diplomski studij: Film, medijska umjetnost i animacija

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: magistar/magistra filma, medijske umjetnosti i animacije 

Na Diplomski (MA) studij Film, Medijska umjetnost i Animacija mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenim odgovarajućim Preddiplomskim (BA) studijem ili Diplomskim (MA) studijem iz područja umjetnosti, ali i humanističkih ili društvenih znanosti, informatike itd. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.
Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitnici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.

Loading...