Statut i pravilnici

Statut Umjetničke akademije u Splitu

Statut Sveučilišta u Splitu – ožujak 2015.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

­

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu stupio na snagu 12. travanj 2016.

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS

Pravilnik o završnom i diplomskom/magistarskom radu

Pravilnik o dodjeli Dekanove nagrade­

Pravilnik o akademskom priznavanju

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

­

Etički kodeks

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

­Pravilnik o izdatcima za službena putovanja UMAS-a

 

Pravilnik o arhiviranju UMAS-a

Pravilnik o unutarnjem redu

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Statut Studenskog zbora – veljača 2017

Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata 29.11.2018.

Pravilnik o korištenju Velike dvorane na Gripama