Kvaliteta nastave

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o Centru i odborima za unaprjeđenje kvalitete
Pravilnik o sustavu za kvalitetu na UMAS-u