Uprava

Zagrebačka 3
p.p. 545
21000 Split
021 / 360 – 179
021 / 360 – 178
office@umas.hr

Dekan

izv. prof. art. Edvin Dragičević
mob: 099 / 525 8730
edvin@umas.hr

­

Tajnica fakulteta

Marina Matas-Gotovac, dipl. iur.
tel: 021 / 360 – 182
099 / 355 61 76
mmatas@umas.hr

Tajnica dekana

Ivanka Petrić, ing. el.
tel: 021 /360 – 178
mob: 091 / 2600 – 323
ivanka.petric@umas.hr

­

Prodekani

 

Prodekanica za nastavu Odjela za glazbenu umjetnost
izv. prof. art. Vesna Podrug Kossjanenko
mob:  091 / 2600 – 314
vesna.podrug@yahoo.com

 

Prodekan za nastavu Odjela za likovnu umjetnost
doc. art. Slobodan Tomić
mob: 091 / 2600 – 308
slobodan.tomic@umas.hr

 

Prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS
dr. sc. doc. art. Sagita Mirjam Sunara
mob: 095 / 9147 – 700
sagita.mirjam.sunara@umas.hr

 

Prodekanica za izgradnju i razvoj
izv. prof. art. Lara Vidaković
mob: 099 / 2639 – 356
lara.aranza2@gmail.com