Likovna kultura i likovna umjetnost – dodatne provjere za upis u 1. godinu preddiplomskog studija

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje Sveučilište u Splitu.

Pravo upisa na studij imati će kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od dva dijela:

 1. pregled mapa likovnih radova;
 2. praktični i teoretski dio ispita1.

1. MAPA

Na odsjeku za studij likovne kulture i likovne umjetnosti mapa likovnih radova sastoji se od:

20 radova po slobodnom izboru, različitih medija i formata

Kandidati i kandidatkinje predaju mape likovnih radova u roku predviđenim pravilima razredbenog postupka. Mape pregledava i ocjenjuje ispitno povjerenstvo.

Mapa likovnih radova eliminatorni je faktor ispita, odnosno kandidati i kandidatkinje čije mape likovnih radova ispitno povjerenstvo ne prihvati ne mogu pristupiti drugom dijelu razredbenog postupka.

2. PRAKTIČNI I TEORETSKI DIO ISPITA

Praktični i teoretski dio ispita na Odsjeku za nastavnički studij likovne kulture sastoji se od:

 • crtanja portreta donosi do 15 bodova
 • crtanja akta donosi do 15 bodova
 • crtanje prostora i kompozicije donosi do 15 bodova
 • razgovor kandidata s ispitnim povjerenstvom sastavljenim od 5 članova donosi 45 bodova

U konačni zbroj bodova također ulaze:

 • uspjeh u školi donosi do 10 bodova (srednja vrijednost općeg uspjeha od 1. do 4. razreda pomnožena sa dva)
 • mapa likovnih radova predstavlja eliminacijski faktor ispita te se stoga ne boduje, već označava oznakom +/- (prolazno/neprolazno).

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u gore navedenim kategorijama.

Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova od kojih je: minimalno 20 bodova iz teoretskog dijela ispita (razgovor povjerenstva s  kandidatom/kandidatkinjom), minimalno 20 bodova iz praktičnog dijela ispita (crtanje portreta, crtanje akta i crtanje prostora i kompozicije) te pridodana srednja vrijednost općeg uspjeh u školi.

LITERATURA:

 • H. W. Janson & A. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.
 • J. Damjanov, Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb 1976 .
 • R. Ivančević, Likovni govor, Profil, Zagreb 1997.
 • R. Ivančević, Umjetničko blago Hrvatske, ITP Motovun, Zagreb 1998.-01.
 • E. H. Gombrich, Umjetnost i njena historija, Neolit, Beograd 1980.
 • T. Marasović, Kulturna baština I, Veleučilište u Splitu, Split 2001.
Loading...