Kiparstvo – dodatne provjere za upis u 1. godinu preddiplomskog studija

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišni preddiplomski studij Kiparstva imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

 MAPA

 • 10 crteža portreta
 • 10 crteža akta
 • 5 do 10 crteža po slobodnom izboru

Preporuča se da radovi budu na standardnim formatima (50×70, 35×50). Preporuča se da radovi budu u crtačkim tehnikama olovka i ugljen. Radovi po vlastitom izboru mogu se izvoditi u tehnikama po vlastitom izboru. Kandidati i kandidatkinje predaju mape domaćih radova u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka. Mape pregledava i ocjenjuje Ispitno povjerenstvo. Mapa radova je eliminatorni faktor ispita, odnosno kandidati čije mape radova ispitno povjerenstvo ne prihvati ne mogu pristupiti drugom dijelu razredbenog postupka.

PRAKTIČNI ISPIT

 • modeliranje glave u glini                               donosi do 35 bodova
 • crtanje akta i krokija                                      donosi do 30 bodova
 • crtanje prostora i kompozicije                     donosi do 10 bodova
 • pismeni ispit iz opće i likovne kulture        donosi do 10 bodova
 • razgovor s kandidatom/kandidatkinjom   donosi do  5 bodova

U konačni zbroj bodova također ulaze:

 • uspjeh u školi donosi do 5 bodova (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda)
 • ocjena mape domaćih radova donosi do 5 bodova. Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova. Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Na praktični dio ispita kandidati i kandidatkinje dužni su donijeti pribor za modeliranje, crtački pribor (olovka, ugljen, fiksir), crtačku dasku, te standardne formate papira (70×100, 50×70 za crtanje akta, 30×40 ili 21×30 za crtanje krokija).

LITERATURA

 • H. W. Janson & A. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.
 • J. Damjanov Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 • M. Peić, Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb 1979.
 • R. Ivančević, Likovni govor, Profil, Zagreb 1997.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti
Loading...