Violina, Viola, Violončelo – dodatne provjere za upis u 1. godinu preddiplomskog studija

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Violine, Viole i Violončela imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO

 • Dvije etide različitog karaktera, po izboru. ٠ J. S. Bach: dva stavka iz sonate, partite ili suite ٠ Jedan cijeli koncert. ٠ Četiri ljestvice po izboru (durske i molske ljestvice kroz najmanje tri oktave) ٠ Trozvuci i četverozvuci kroz najmanje tri oktave. ٠ Ljestvice u tercama, sekstama i oktavama.

Cijeli program izvodi se napamet. Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60.

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu. ٠ Durske ljestvice, molske ljestvice(harmonijske i melodijske). ٠ Melodijski intervali – uzlazno i silazno. ٠ Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. ٠ Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. ٠ Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. ٠ Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja.
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.
 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Glavni predmet
– Violina, Viola ili Violončelo
55
UKUPNO: 90

 

Loading...