Glazbena teorija, Kompozicija – dodatne provjere za upis u 1. godinu preddiplomskog studija

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Glazbene teorije i Kompozicije imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). ٠ Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu. ٠ Durske ljestvice, prirodne, harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način. ٠ Melodijski intervali – ulazno i silazno. ٠ Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. ٠ Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice te harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. ٠ Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.٠ Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.
 • SOLFEGGIO – DIKTAT
  • Jednoglasni diktat – niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru. ٠ Zapis intervala na zadanom tonu. ٠ Zapis akorada (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu. ٠ Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka ili bečke klasike. ٠ Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa. ٠ Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture.
 • HARMONIJA
  • Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa. ٠ Četveroglasna harmonizacija zadanoga soprana.
 • KONTRAPUNKT
  • Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu kombinaciju vrsta. ٠ Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum.

PRAKTIČNI ISPIT

 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature baroka ili bečke klasike.
 • HARMONIJA NA KLAVIRU
  • Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanog soprana – bez priprave ٠ Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez priprave.
 • KLAVIR
  • Jedna etida – J. B. Cramer: III ili IV svezak, C. Czerny: op. 740  ili teža od ovih.
  • J. S. Bach: Jedna troglasna invencija (osim br. 6 i 15), Tri stavka (Allemande, Sarabande, Gigue) Francuske suite ili Preludij i fuga iz Das Wohltemperierte Klavier
  • Jedna cijela sonata W. A. Mozarta (osim K.V. 545) ili L. van Beethovena (osim op. 49).

Program nije nužno izvoditi napamet.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 55 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat za studij Glazbene teorije i studij Kompozicije.

Za studij Kompozicije eliminacijski faktor su i vlastiti kompozitorski radovi koje kandidati i kandidatkinje dostavljaju u Studentsku referadu uz Prijavu za Dodatne provjere.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 15
Solfeggio (pjevanje) 15
Klavir 15
Teorija 10
Harmonija 15
Harmonija na klaviru 10
Kontrapunkt 10
UKUPNO: 90
Loading...